GDPR

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete v rámci vašej registrácie sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Registráciou udeľujete Slovenskému skautingu – 42. zboru Čarokéz (ďalej len Prevádzkovateľ) súhlas na spracúvanie osobných údajov  za účelom zverejňovania informačných materiálov pre interné potreby a propagáciu prevádzkovateľa (individuálne a spoločné fotografie a videa dieťaťa) mena, priezviska, prezývky z podujatí prevádzkovateľa na ktorých sa zúčastníte, vrátane zverejňovania vašich komentárov a článkov, ktoré publikujete v rámci informačných systémov prevádzkovateľa, primárne webová stránka prevádzkovateľa a všetkých jeho zložiek.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom. Osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať i títo spracovatelia:

  • poskytovateľ IT služieb pre Prevádzkovateľa;
  • poskytovateľ poštových služieb;
  • distribútori skautských časopisov a tlačovín a pod.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov máte okrem iného právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť;
  • požadovať od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame;
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania;
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov;
  • podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Komentáre

Pridaj komentár