Skautský tábor 2021 – prihláška

Aj tento rok plánujeme realizovať skautský tábor. Lokalita bude identická ako minulý rok – Myjavské kopanice v blízkosti Vrbovce v termíne 31.7.-7.8.2021.

Kapacita  tábora je obmedzená kapacitou prenajatého autobusu a ubytovacou kapacitou na lokalite na max počet účastníkov 45 vrátane vedúcich.

Kto pôjde na skautský tábor?

Skautský tábor je vyvrcholením celoročnej skautskej činnosti. V prípade, že sa počas nasledujúcich 10 dní (do 16.6) prihlási viac účastníkov ako je kapacita tábora, o účastníkoch rozhodne vodca tábora po porade s radcom družiny. 
Na tábor berieme prednostne tie deti, s ktorými sme počas roku aktívne pracovali. To znamená, že nie je možné prihlásiť bratrancov alebo kamarátov a spolužiakov, ak nie sú členmi našich družín. Rozhodujúca je najmä aktivita v tomto skautskom roku.
Ostatní prihlásení zostanú na zozname náhradníkov. Každý prihlásený bude po uzatvorení prihlášok informovaný do 20.6.2021

Dôležité info:
– termín 31.7.2021 – 07.08.2021
– cena tábora 130,- €  – vybraní účastníci dostanú faktúru, ktorú prosíme uhradiť do 15.7.2021

Storno poplatky:
V prípade, že sa vaše dieťa nebude môcť z nepredvídateľných dôvodov zúčastniť tábora, bude výška vráteného poplatku závisieť od našich reálne vynaložených prostriedkov do daného okamihu požiadavky na storno, resp. poplatkov ktoré sa fixne rozpočítavajú na osobu (napr. doprava) a neúčasť jedného člena by zvýšila poplatok pre ostatných účastníkov tábora. V prípade, že budeme mať plnohodnotného náhradníka, suma za tábor bude vrátená v plnej výške, resp. znížená o reálne výdavky (napr. medzibankové poplatky)

COVID-19
Epidemická situácia nám v tomto okamihu umožňuje organizovať tábor. Aktuálnou podmienkou účasti je však PRC, alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín pred nástupom na tábor. (Táto podmienka sa bude aktualizovať podľa aktuálnych opatrení) – aktuálne teda nestačí antigénový test, toto sa však môže zmeniť. Náklady na testovanie / epidemiologické potvrdenia vyžadované v čase nástupu na tábor nie sú zarátané v účastníckom poplatku a znáša ich účastník/zákonný zástupca.

Čo sa stane po vyplnení elektronickej prihlášky?
Po vyplnení tohto dotazníka vám bude jeho kópia odoslaná na zadaný e-mail.
Vybraným účastníkom bude najneskôr 20.6.2021 odoslaná predvyplnená prihláška a podrobné táborové info vrátane predvyplnených lekárskych potvrdení, prehlásení o bezinfekčnosti a faktúry (v PDF formáte).
Prosíme, aby ste prihlášku a materiály vytlačili a doniesli pri odchode na tábor a odovzdali vedúcim spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, potvrdením o bezinfekčnosti, kópiou kartičky poistenca a tiež všetky ostatné potvrdenia ktoré budú aktuálne platné podľa platných opatrení.
Všetci náhradníci budú informovaní o tom, že sú v skupine náhradníkov.

Sme si vedomí, že nie každému sa tento mechanizmus bude páčiť a dlho sme zvažovali ako vyriešiť, ak sa nám na letný skautský tábor prihlási viac účastníkov, ako sme schopní v rámci našej dobrovoľníckej činnosti zvládnuť.
Našou snahou je robiť to dobre a maximálne férovo. Preto prosíme o pochopenia, ak sa niečo nepodarí podľa vašich predstáv.

Elektronickú záväznú prihlášku môžete vyplniť na tejto adrese:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKy9tXANzvlm2eBmw_SPwUg-hkJ92mK-BlJ-j8MTsh19Cp2g/viewform

Tábor organizujeme aj vďaka finančnej pomoci obce Dunajská Lužná. Ďakujeme.

Komentáre

Pridaj komentár