Vytknutý členok

Vytknutý, vyvrtnutý, podvrtnutý – všetky tieto prívlastky sa spájajú s jedným slovom. A tým je, ako už určite viete, členok. Členok je kĺb, ktorý spája naše chodidlo s píšťalou a pomáha nám otáčať sa a náhle meniť smer. Ak si však nedávame pozor, môže sa stať, že si ho pri pohybe vytkneme.

K vytknutiu dochádza, keď sa väzivá v kĺbe neprirodzene natiahnu alebo dokonca natrhnú. Vytknutie členka sprevádza zvyčajne veľká bolesť a opuch. Vďaka tomu si ho ľudia zvyknú zmýliť so zlomeninou. Oblasť podvrtnutia môže následne stuhnúť a opuchnúť.

Pri prvej pomoci by ste sa mali držať týchto bodov:

 • ukončite pohybovú aktivitu
 • pri pohybe sa snažte čo najmenej došľapovať na poranenú nohu
 • nohu si vyložte na vyvýšené pohodlné miesto
 • na vyvrtnutý členok priložte ľad alebo studený obklad
 • členok obviažte a spevnite obväzom

pozor: obväz nesťahujte príliš – pri pocite stŕpnutia obväz uvoľnite a členok premasírujte

 • proti opuchu môžte potrieť miesto podvrtnutia octanovou masťou

Pri niektorých úrazoch sa môže stať, že si nohu naozaj zlomíme. V takých prípadoch treba kontaktovať lekára.

Lekára kontaktujeme keď:

 • má zranený veľké bolesti
 • nedokáže prejsť viac ako 4 kroky
 • v mieste podvrtnutia sa nachádza zväčšujúca sa modrina
 • zranený pociťuje v nohe pichanie, tŕpnutie
 • členok/noha má neprirodzenú polohu
 • stav zraneného sa nezlepšuje ani po piatich dňoch

Lekára kontaktujeme aj v prípade, že máme podozrenie na natrhnutú šľachu a podobne. V každom prípade pri akomkoľvek úraze platí, že ak my sami nie sme lekári, je vždy lepšie urobiť planý poplach, ako prísť neskoro.

Poznámky na záver:
– Tieto texty neslúžia ako náhrada konzultácie s lekárom. Slúžia len pre vzdelávacie účely a i keď vychádzajú z metodík tvorených odborníkmi, tento text nebol konzultovaný s odborným garantom.
– Pri poskytovaní prvej pomoci vždy a v prvom rade dbám o vlastnú bezpečnosť!