Osmičkový uzol

Osmičkový uzolOsmičkový uzol
Patrí medzi 6 základných uzlov

Má uplatnenie vo viacerých oblastiach. Veľkou výhodou je, že spoľahlivo drží a s ohľadom na „veľký“ počet prepletení v rámci uzla sa aj po zaťažení relatívne ľahko rozväzuje.

– Používa sa napríklad na koncový uzol na lanách, keď potrebujeme aby lano nevykĺzlo z otvoru kladky, karabíny, oka atď. Napríklad sa viaže na konce strún strunových nástrojov
– Veľké uplatnenie má v horolezectve, kde sa používa na spoľahlivé naviazenie horolezeckého úväzu na lano.