Úvod

Byt skautami nas bavi42. zbor skautov Čarokéz pôsobí na území Rovinky, Dunajskej Lužnej a Malinova ktoré tvoria samostatné oddiely.

Historicky sme vznikli pod 11.zborom Biele Delfíny, ktoré nám pomohli pri našom vzniku a zastrešili nás až do nášho osamostatnenia sa 12.8.2019.
V septembri 2018 prebehol prvý nábor skautov a skautiek, čoho výsledkom bola členská základňa cca 70 vĺčat a včielok. Ku dnešnému dňu evidujeme vyše 120 aktívnych členov.
Ak máte záujem pridať sa k nám, uvítame naozaj všetkých od 6 do 99 rokov (aj ich rodičov)

Chceš sa dozvedieť viac? Časť našej stránky bude v budúcnosti prístupná len našim členom, preto sa prosím  ZAREGISTRUJ a následne aktualizuj svoje osobné údaje. Prvé prihlásenie vykonaj podľa inštrukcií zaslaných mailom.
Ak už si registrovaný, prihlás sa tu.

Všetky údaje sú spracované v zmysle platnej legislatívy, týkajúcej sa GDPR


Prevádzka našej stránky je zabezpečená vďaka podpore www.wy.sk

Našu činnosť vykonávame aj vďaka finančnému príspevku MŠVVAŠ SR (ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu)Ďakujeme

Za podporu tiež ďakujeme obciam, na území ktorých pôsobíme.
obec Dunajská Lužná
obec Rovinka
obec Malinovo