Mačičky

Mačičky

Dievčatá 6-10 rokov – miesto stretnutia Rovinka (pod platanom) – Utorok 17:00-18:30
radca: Majka