Oddiel Malinovo

Vodca oddielu: Vrabec
e-mail: carokez zavináč carokez bodka sk

Oddiel vznikol v septembri 2020 a združuje miestne včielky a vĺčatá (veková kategória 6-9 rokov).
Z dôvodu druhej vlny Covid-19 sme ešte nestihli vytvoriť stabilné družiny.
Stretnutia bývajú každý štvrtok 17:00-18:30 vo veľkom parku za Spojenou školou.

Naším cieľom je byť dobrými skautmi, ktorí pomáhajú prírode v našom okolí, našej obci a ľuďom okolo nás.
 Máme radi hry, prírodu a radi sa o nej dozvedáme pre nás nové veci.