Oddiel Malinovo

Vodca oddielu: Vrabec
e-mail: carokez zavináč carokez bodka sk

Oddiel vznikol v septembri 2020 a združuje miestne včielky a vĺčatá (veková kategória 6-10 rokov), skautky a skautov (veková kategória 11-99 rokov) a najnovšie najmladšia družina predškolákov (veková kategória do 6 rokov).

Stretnutia bývajú každý štvrtok 17:00-18:30 vo veľkom parku za Spojenou školou, v zimnom období v Hasičskej zbrojnici.

Naším cieľom je byť dobrými skautmi, ktorí pomáhajú prírode v našom okolí, našej obci a ľuďom okolo nás.
 Máme radi hry, prírodu a radi sa o nej dozvedáme pre nás nové veci.