Betlehemské svetlo 2021

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc.

Tento rok je to už 32 rok v ktorom roznášanie betlehemského svetla u nás zabezpečuje Slovenský skauting.

Betlehemské svetlo dorazilo už aj k nám.
V nedeľu 19.12.2021 betlehemské svetlo odovzdáme na začiatku nasledovných omší a po omšiach bude dostupné na odpálenie:

  • 7:30 v Kostole Božieho Milosrdenstva v Miloslavove
  • 9:00 v Kostole Najsvätejšej Trojice v Rovinke
  • 10:30 vo farskom kostole – Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej
  • V týždni od 20.-24.12.2021 si BETLEHEMSKÉ SVETLO môžete odpáliť aj počas dňa, vo vestibule kostola v DUNAJSKEJ LUŽNEJ aj v ROVINKE.

Komentáre

Pridaj komentár