2% vašich daní

Vážení rodičia a naši dobrí priatelia.

Tak, ako každý iný rok, aj teraz máte vo svojich rukách moc nad tým, ako budú využité 2% (ak máte odpracovaných 40 hod dobrovoľníckej práce, potom môžete venovať až 3%) vašich daní.
Ak ich venujete komukoľvek, veríme, že pomôžu reálnemu rozvoju prijímateľa a naplnenia jeho cieľov a veríme, že tým urobíte svet okolo seba o kúsok lepší a krajší.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť práve nás, budeme vám naozaj vďační.

Vďaka vám môžeme z 2% nakúpiť nové stany, šatky pre náš skautský zbor a tiež môžeme podporiť aj vzdelávanie našich radcov a vodcov (radcovské kurzy, zdravotné kurzy atď)

údaje, ktoré treba vyplniť do vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, kde ako prijímateľa 2% (3%) prosíme uviesť

IČO : 00598721/8027
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno : Slovenský skauting, 42. zbor Čarokéz, Žitný ostrov

Sídlo:
Školská 46/5

90041 Rovinka
Slovenská republika

IBAN: SK88 1111 0000 0016 2696 4009

Aktuálne tlačivá k daňovému priznaniu a vyhlásenie o poukázaní 2% daní nájdete na stránke www.rozhodni.sk
ĎAKUJEME

————————————————————
Poznámka:
– V rámci nášho zboru je aktuálne registrovaných 132 členov
– 3% môžu venovať tí, ktorí majú za minulý rok odpracovaných aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce