2% vašich daní

Vážení rodičia a naši dobrí priatelia.

Tak, ako každý iný rok, aj teraz máte vo svojich rukách moc nad tým, ako budú využité 2% (ak máte odpracovaných 40 hod dobrovoľníckej práce, potom môžete venovať až 3%) vašich daní.
Ak ich venujete komukoľvek, veríme, že pomôžu reálnemu rozvoju prijímateľa a naplnenia jeho cieľov a veríme, že tým urobíte svet okolo seba o kúsok lepší a krajší.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť práve nás, budeme vám naozaj vďační.
Aj vďaka tejto podpore náš zbor získal za minulý rok (2018) sumu 4.127,-€

Vďaka vám sme mohli nakúpiť nové stany, šatky pre náš oddiel a tiež môžeme podporiť aj vzdelávanie našich radcov a vodcov (radcovské kurzy, zdravotné kurzy atď)

údaje, ktoré treba vyplniť ako prijímateľa 2% (3%)

IČO : 31795218
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno : Slovenský skauting, 11. zbor Biele Delfíny Bratislava 

Sídlo:
Homolova 19

841 02 Bratislava

Súbory, ktoré môžu byť užitočné
2% brozura 11 zbor
2%_prosba rodičia a priatelia 11.zboru
Daňové priznanie k dani z príjmov FO-A 2018
Daňové priznanie k dani z príjmov FO-B 2018
Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2018
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

ĎAKUJEME

————————————————————
Poznámka:
– V rámci zboru je aktuálne registrovaných 233 členov. Z toho je v našom oddieli 72 aktívnych členov.
– 3% môžu venovať tí, ktorí majú za minulý rok odpracovaných aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce