Kto sme

Medzi riekami Dunaj, Malý Dunaj a Váh sa rozprestiera ostrov opradený stovkami legiend i pravdivých príbehov. Na tomto území vraj žili draci, obri, lesné víly a iné magické bytosti. Ostrov bol od nepamäti známy svojimi zradnými močiarmi, nepreniknuteľnými lesmi, ale tiež úrodnou pôdou. Toto miesto bolo skrátka magické.

Nemôžeme sa teda čudovať, že Žitný ostrov získal mnoho prívlastkov a ľudia ho nazývali čarovnou, alebo zlatou záhradou. Starí maďari dali tomuto miestu názov Csalló-köz.

Názov nášho zboru Čarokéz je teda slovnou hračkou pôvodného názvu ostrova a zároveň vyjadruje mágiu tohto miesta. Názov Čarokéz v sebe nesie silný nádych indiánskej romantiky, keď v ňom možno počuť, respektíve cítiť meno indiánskeho kmeňa Čerokézov.

12.8.2019 došlo k založeniu nášho zboru. Tomu predchádzalo delenie pôvodného oddielu na dva samostatné oddiely podľa geografickej príslušnosti na oddiel Rovinka a oddiel Dunajská Lužná.

Od septembra 2020 sa rozrastáme o nový oddiel v Malinove pod vedením brata Vrabča

Kontaktné údaje, vrátane dokumentov o pridelení nášho IČO nájdete na stránke „kontakt“