Prvé tohtoročné akcie

Vlastne to ani nie sú prvé tohto ročné, ale tohto školsko-ročné akcie.
Na všetky vás samozrejme srdečne pozývame.

11.9.2020 (piatok) od 17:00 – nábor členov do nového oddielu v Malinove.
Stretnutie s novými členmi bude na námestí 1. mája v malom parku (Malinovo)

19.9.2020 (sobota) od 13:00 – „upracme si Rovinku“
Pozývame všetkých našich súčasných, minulých i budúcich členov na túto akciu. Zraz bude na ploche nad parkoviskom pri malom jazere.
Budeme mať tiež zaujímavého hosťa. Pozvanie prijal aj Michal Sabo, moderátor rádia Expres a neúnavný greenfluencer. Po „brigádičke“ bude možnosť porozprávať sa s ním za obecným úradom „pod platanom“

9-11.10.2020 skautský snem – Prievidza
Snem Slovenského skautingu prináša možnosť reflexie na prebiehajúce zmeny v spoločnosti a v organizácii. Niektoré z nich vieme vyriešiť formou uznesení Skautského snemu a iné potrebujeme pretaviť do zmien Stanov organizácie.
Keďže sa jedná o väčšie podujatie, tak v tomto ťažkom covidovom období vysielame dvoch delegátov.

Komentáre

Pridaj komentár