Pozastavenie činnosti nášho zboru

Nie je ľahké urobiť rýchle a zároveň dobré rozhodnutie a vopred sa ospravedlňujem všetkým, ktorí možno nesúhlasia.
Vzhľadom na vývoj situácie a taktiež vzhľadom na nie príliš jasné usmernenie a interpretáciu nariadení ÚVZ a po konzultácií v rámci nášho zboru pozastavujeme prezenčné družinové schôdzky všetkých skautských družín.

Toto rozhodnutie robíme ako logickú interpretáciu nasledovných faktov:
– Družinové schôdzky (hlavne menšie včielky a vĺčatá) sú stretnutia často 20+ osôb.
Aj keď súčasný limit pre organizovanie podujatí je stanovený na 50 osôb , čo by sme spĺňali, nevieme v interiéri a ani v exteriéri zabezpečiť bezkontaknosť a odporúčané odstupy.
– Na družinových schôdzkach sa stretávajú deti a dospelí z rôznych tried, škôl a dokonca obcií.
Ak by bol náhodou identifikovaný pozitívny prípad nákazy, znamenalo by to masívne karantenizovanie obrovského počtu detí – spolužiakov. Toto by viedlo k tomu, že všetci ich rodičia by museli zostať doma spolu s deťmi, keďže ide o menšie deti, ktoré nemôžu karanténu absolvovať sami.

Skaut sa má snažiť byť ostatným príkladom. Nehráme sa tu na to, kto znesie väčšie riziko. Dôležité pre nás je, aby deti a aj ich rodičia, príbuzní, priatelia a spolužiaci zostali zdraví a mohli chodiť do školy/práce kým sa dá.

Budeme premýšľať nad tým, ako sa čo najskôr zasa zísť na skautských družinových schôdzkach. Starší skauti a skautky si môžu urobiť on-line družinovku, toto nechávame na radcoch skautských družín.
U mladších uvažujeme neskôr nad možnou alternatívou stretávania sa v menších skupinách tak, že družina by sa rozdelila na 2-3 menšie skupiny a tie by sa stretávali každé 2-3 týždne – vždy iná skupina. Takto by sme mohli lepšie kontrolovať dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.
Sú to zatiaľ len alternatívne návrhy a určite prídu aj ďalšie.

Určite Vám dáme vedieť, akonáhle niečo vymyslíme, prípadne keď sa niečo zmení.

V mene všetkých skautských radcov družín, kde chodia vaše deti Vám želáme, aby ste zostali zdraví a v pohode. Všetky deti pozdravujeme a tešíme sa opäť na stretnutie.

Komentáre

Pridaj komentár