hra „Aktivity“

Predpokladám, že hra „Aktivity“ je natoľko známa, že ju netreba obzvlášť predstavovať, ale aspoň v skratke pripomeniem základné pravidlá.
– Hrá proti sebe niekoľko tímov(obvykle 2)
– Jeden člen tímu si vylosuje slovo a spôsob, ako ho má predstaviť v časovom limite svojmu tímu. Spôsob predstavovania je kreslenie, slovný opis, alebo pantomíma. Ak tím hľadané slovo uhádne, získava bod. Ak ostáva ešte časový limit, hráč si vylosuje ďalšie slovo a spôsob predstavenia až do vypršania časového limitu
– Následne sa tímy v úlohe ukazovania a hádania vystriedajú

Zdrojov, kde nájsť kľúčové slová je veľa. Stačí dať do google vyhľadať „aktivity online“, alebo použiť originál hru „Aktivity“ a použiť existujúce kartičky.
Možnosť je tiež, že na začiatku hry každý zúčastnený hráč napíše 3 lístočky s rôznymi slovami.

Keď sa však človek chce zahrať s mladšími deťmi, tak online databázy často obsahujú slová vyjadrujúce pocity, činnosti a deje, ktoré deti nevedia ešte znázorniť.
Keďže nám chýbala nejaká databáza vhodných slov, tak sme si naprogramovali vlastnú, ktorá obsahuje len podstatné mená.

Používame ju občas pri online družinovkách, kde si deti vyberú jednoduchý kresliaci editor (stačí obyčajný skicár) nazdieľajú nám všetkým obrazovku a kreslia vylosované slovo. Preto databáza chce vždy len kreslenie.

Doma si môžete zahrať aj v dvojici, kde jeden ukazuje, kreslí, alebo opisuje dané slovo a druhý háda.