Ringo

ringo krúžokRingo patrí medzi netradičné športy. Vznikla v poľsku ako doplnkový šport pre výcvik šermiarov. Hrá sa na volejbalovom ihrisku (resp. veľkosť je možné upraviť podľa počtu hráčov) a k hre potrebujeme len 2  ringo krúžky.
Krúžok má vnútorný priemer 17 cm a váhu cca 165 g.
Obvykle proti sebe stoja dve trojice hráčov, ale hra je možná aj jeden na jedného.
Hrá sa súčasne s dvoma krúžkami, pričom každá strana začína hru s jedným krúžkom. Podávajúci hráč stojí za zadnou čiarou a keď je jeho tím pripravený, zdvihne ruku s krúžkom nad hlavu.
Potom rozhodca zakričí „Hra“ a hráči prehodia krúžok ponad sieť na súperovu polovicu.

Ktorou rukou chytím, tou musím Ringo odhodiť

Ak som chytil ringo krúžok ľavou rukou, touto istou rukou ho musím aj odhodiť cez sieť. Nesmiem si ho prechytiť do druhej ruky.

Je zakázané chytiť krúžok o telo.  Tretím zakázaným spôsobom držania je navlečenie na ruku. Ringo krúžok nesmie stratiť kontakt s prstami.

Jeden hráč môže chytiť naraz oba krúžky. Do každej ruky jeden. Nesmie chytať oba do rovnakej ruky. Aby družstvo skórovalo, často útočí na jedného hráča, kde je väčšia šanca, že aspoň jeden krúžok padne.

Tiež platí, že hráči si krúžky nesmú medzi sebou prihrávať. Rovnako platí, že nemôžu dvaja hráči chytiť súčasne ten istý krúžok.

Pravidlo 5 sekúnd

Držať krúžky je obmedzené na 5 sekúnd. Toto pravidlo sa uplatňuje až vtedy, keď oba krúžky ostanú stáť. Nehrá sa s nimi a hráči vyčkávajú. Ak je aspoň jeden vo vzduchu, neodpočítava sa.

Povolené hody

Ringo krúžok sa môže hádzať len ako disk. Nesmie sa počas letu prevaľovať, musí letieť plocho a nesmie sa hodiť kolmo na hraciu plochu. Počas letu sa môže nakláňať maximálne o +/-45°. Pri porušení tohto pravidla je to tzv „sekera“, čo znamená trestný bod pre družstvo, ktoré daný krúžok hodilo. S týmto krúžkom sa v danom sete už nehrá a nechá sa ležať na zemi.

Sieť

Ak sa počas podania dotkne Ringo krúžok siete, nasleduje nové podanie.  Počas hry sa už ringo krúžok siete môže dotknúť .

Počítanie bodov

Ak súper nechytí krúžok a ten padne na zem (do ihriska) získava útočiaci tím bod. Ak súper spraví chybu (kroky, nesprávny hod, chytenie do dvoch rúk, vyrazenie krúžku mimo ihriska a podobne) počíta sa to, ako by mu krúžok padol na zem a ďalej sa v danom sete s krúžkom už nehrá. Set sa hrá  dovtedy, kým oba krúžky nepadnú. Každý set je ohodnotený dvoma bodmi. Môže nastať výsledok – 1:1, 2:0, alebo 0:2.

Ringo sa hrá do 15 bodov, pričom musí byť rozdiel dvoch bodov. Napr. 15:13. Pri stave 14:14, musí víťaz získať nasledujúce 2 body.

Poznámky

Ak hrajú len dvaja hráči, ihrisko môže byť menšie a hrá sa len s jedným krúžkom.
Pri menších deťoch je možná aj hra 5:5

Pri spisovaní týchto pravidiel sme si výrazne pomohli podkladmi na stránke https://www.telocvikari.sk/hra-ringo-na-hodinach-telesnej-vychovy/