Alergická reakcia

Keď sa náš organizmus dostane do kontaktu s látkou, ktorú nevie spracovať, môže nastať alergická reakcia. Väčšina takýchto reakcií nie je nebezpečná, no niektoré si vyžadujú okamžitú pomoc.

Pri alergických reakciách treba myslieť na prevenciu a preto sa snažíme zabrániť kontaktu s látkami, ktoré nám reakciu spôsobujú. Snažíme sa mať vždy poruke antihistaminiká. Pri závažných alergiách máme vždy pri sebe adrenalínovú injekciu. Taktiež je veľmi dôležité vedieť ako takúto injekciu použiť, poprípade mať pri sebe osobu, ktorá vie injekciu použiť.

Alergické reakcie delíme na dva základné typy a teda:

a) mierna alergická reakcia

b) závažná alergická reakcia

medzi príznaky miernej alergickej reakcie patria:

 • svrbenie kože (začervenanie/výskyt fľakov), hrdla či dutiny ústnej
 • hlieny, upchatý nos, kýchanie, opuchnutie sliznice
 • svrbenie a slzenie očí
 • mierne opuchnutie

závažná alergická reakcia sa prejavuje prízankmi ako:

 • opuch tváre  – ťažkosti s rečou
 • opuch dutiny ústnej – ťažkosti s prehĺtaním
 • bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie či hnačka
 • mdloby, závrate alebo bezvedomie

Ako podať prvú pomoc pri alergickej reakcii?

 • ak má postihnutý príznaky miernej reakcie, podáme dané antihistaminiká
 •  ak má príznaky závažnej reackie, podáme postihnutému adrenalínovú injekciu podľa inštrukcií a ihneď voláme záchranku

Pohotovosť taktiež kontaktujeme ak:

 • má postihnutý príznaky závažnej reakcie alebo nás jeho stav znepokojuje
 • bol postihnutý vystavený látke, na ktorú mal v minulosti závažnú alergickú reakciu
 • bol postihnutému podaný adrenalín

Poznámky na záver:
– Tieto texty neslúžia ako náhrada konzultácie s lekárom. Slúžia len pre vzdelávacie účely a i keď vychádzajú z metodík tvorených odborníkmi, tento text nebol konzultovaný s odborným garantom.
– Pri poskytovaní prvej pomoci vždy a v prvom rade dbám o vlastnú bezpečnosť!