Úrazy pri pádoch

Pády môžu človeku celkom znepríjemniť život. Tým však nemyslíme pády gramatické, ale pády ktoré sa nám môžu prihodiť už pri bežných činnostiach ako sú behanie, lezenie či cyklistika. A pri takýchto pádoch je potreba byť dostatočne obozretný a vedieť poskytnúť prvú pomoc.

Ako sme už spomínali, pády môžu nastať pri rôznych príležitostiach. Dôležité je teda dbať na prevenciu a zobrať pri nich do úvahy nasledovné body:

 • malé deti nenechávame pri hraní sa bez dozoru
 • domáce prostredie pre ne upravíme tak aby sme predišli možným zraneniam
 • pri športoch nosíme vhodnú obuv
 • ak si to šport vyžaduje nosíme prilbu a iné ochranné prvky
 • nelezieme na predmety, pri ktorých je vyššie riziko že nás neudržia
 • pri vykonávaní fyzických aktivít dbáme hlavne na svoje bezpečie

Napriek prevencii sa však môže stať, že k úrazu dôjde. V takom prípade urobte nasledovné:

Po páde v prvom rade skontrolujeme základné životné funkcie.
Pokiaľ zranený nedýcha, prípadne je zastavená činnosť srdca, okamžite začíname s oživovaním a voláme záchranný systém 155 alebo 112.

Ak so zraneným môžme manipulovať:

 • upokojíme ho
 • poranené miesto schladíme studeným obkladom
 • zranenému (hlavne v prípade dieťaťa) zabezpečíme počas najbližších hodín pokoj a oddych
 • zraneného sledujeme počas nasledovných 24 hodín a zhodnotíme, či treba zavolať lekársku pomoc

Lekársku pomoc vyhľadáme ak zranený:

 • pociťuje ospalosť a máme problém s jeho prebudením
 • je priveľmi vystrašený, pociťuje úzkosť a je ťažké ho upokojiť
 • zvracia, nie je mu dobre od žalúdka
 • má silnejúce bolesti
 • nekráča prirodzene
 • má nerovnomerne rozšírené zrenice
 • má iné znepokojujúce príznaky

So zraneným zbytočne nemanipulujeme.

Sanitku voláme ak:

 • má zranený vážnejšie poranenie hlavy/krku/chrbtice/panvy alebo oslabené zmysly
 • sa nachádza v bezvedomí
 • má problémy s dýchaním
 • dostáva zranený kŕče
 • z nosa, úst, či očí vyteká zranenému číra tekutina, alebo silno krváca

Poznámky na záver:
– Tieto texty neslúžia ako náhrada konzultácie s lekárom. Slúžia len pre vzdelávacie účely a i keď vychádzajú z metodík tvorených odborníkmi, tento text nebol konzultovaný s odborným garantom.
– Pri poskytovaní prvej pomoci vždy a v prvom rade dbám o vlastnú bezpečnosť!