Prvá pomoc dieťaťu

Pri malých deťoch je riziko zranenia sa, popálenia sa alebo iného stavu, v ktorom je nutné vykonať prvú pomoc oveľa väčšie. Treba byť preto pri nich mimoriadne ostržitý a dávať nane pozor. Napriek tomu sa však môž stať, že sa nám malé dieťa zraní a v takom prípade treba vedieť ako správne zareagovať.

V tomto článku sme pre vás pripravili zopár základných bodov a tipov pri poskytovaní prvej pomoci, ktoré sa vám môžu neskôr v živote veľmi zísť.

Základné princípy poskytovania prvej pomoci

1.Kľud

V situáciach, ktoré si vyžadujú vykonanie prvej pomoci je veľmi dôležité zachovať pokoj a zostať kľudný. A to neplatí len pre postihnutého ale hlavne pre vás, aby ste dokázali konať uvážene a racionálne. Dieťa vo vás tiež vidí autoritu o ktorej si myslí, že vie, čo má robiť. Ak ste v strese vy, zaručene do stresu dostanete aj ošetrované dieťa a problém sa môže len zväčšiť.

2. Informácie

Keď sa ocitnete v takejto situácii, mali by ste snažiť zistiť čo najviac informácií o úraze, aby ste vedeli následne správne zareagovať.

3. Určenie prioríť

Pri úraze treba myslieť nato, že dieťa môže mať viacero zranení naraz. Je potrebné určiť si priority a začať riešiť najzávažnejšie z nich.

Čo si treba všimnúť? (poradie je zoradené podľa dôležitosti)

  • je dieťa pri vedomí?
  • dýcha?
  • dá sa mu nahmatať pulz?
  • má silné krvácanie?
  • má nejaké iné vonkjšie poranenie?
  • odpovedá zmysluplne na otázky?

Koho kontaktovať?

Dieťaťu podáme podľa našich schopností prvú pomoc a podľa závažnosti problému sa rozhodneme či:

  • privoláme záchrannú službu
  • vezmeme dieťa na pohotovosť
  • zoberieme dieťa k detskému lekárovi
  • dieťa ošetríme doma  sami

Poznámky na záver:
– Tieto texty neslúžia ako náhrada konzultácie s lekárom. Slúžia len pre vzdelávacie účely a i keď vychádzajú z metodík tvorených odborníkmi, tento text nebol konzultovaný s odborným garantom.
– Pri poskytovaní prvej pomoci vždy a v prvom rade dbám o vlastnú bezpečnosť!