Uhryznutie zvieraťom

Raz za čas sa môže stať, že nás pri hre alebo pri inej aktivite pohryzie zviera. V takých prípadoch je zvýšené riziko, že sa nám do rany mohli dostať nečistoty, ktoré môžu spôsobiť infekciu alebo inú chorobu, či dokonca besnotu.

Pri uhryznutiach zvieraťom je v prvom rade dôležité myslieť na prevenciu, mnohým uhryznutiam sa dá totižto predísť prevenciou. Malé deti by sme mali učiť správnemu zaobchádzaniu so zvieratami, či už ide o domácich maznáčikov alebo zvieratá vo všeobecnosti. Zvieratá by sme nemali dráždiť a v prípade potulných zvierat ani kŕmiť.

Ako sa zachovať pri uhryznutí?

Pri povrchových pohryznutiach:

 1. Ranu poriadne vymyjeme s mydlom a vodou.
 2. Vyhľadáme lekársku pomoc.

Pri vážnych pohryznutiach:

 1. Snažíme sa zastaviť krvácanie priamym tlakom na ranu a vyzdvihnutím zranenej končatiny.
 2. Ranu prekryjeme sterilným obväzom a obviažeme ju.
 3. Privoláme záchranku.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc?

 • ak bolo pohryznutie spôsobené zvieraťom, ktoré nie je zaočkované alebo sa správa zvláštne
 • ak ste boli v úzkom kontakte s netopierom
 • ak ste boli pohryznutý do tváre/krku alebo došlo pri pohryzení k poškodeniu kože
 • nie ste očkovaný proti tetanu
 • poranené miesto je zapálené alebo sa v ňom stupňuje bolesť

Pred návštevou lekára si pripravte nasledovné informácie:

 • druh zvieraťa, ktoré vás pohrýzlo
 • dátum poslednej vakcinácie zvieraťa
 • informácie o zvierati (majiteľ, adresa, správanie zvieraťa)
 • záznam o vašom očkovaní

Poznámky na záver:
– Tieto texty neslúžia ako náhrada konzultácie s lekárom. Slúžia len pre vzdelávacie účely a i keď vychádzajú z metodík tvorených odborníkmi, tento text nebol konzultovaný s odborným garantom.
– Pri poskytovaní prvej pomoci vždy a v prvom rade dbám o vlastnú bezpečnosť!