Pozastavenie činnosti – prechod do online

Priatelia. Tieto riadky sa mi vôbec nepíšu ľahko. No situácia mi nedovoľuje inak.Vláda schválila nové opatrenia s platnosťou od pondelka 22.11.2021, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Nehľadajme teraz prosím dôvody, či sa nám páčia, alebo nie a ako by sme ich vedeli obísť.