Oddielová rada 17.03.2019

Dnes sme si vyhodnotili naše úlohy z predchádzajúcej oddielovej rady, doriešili hromadnú objednávku zo scoutshop.sk a prešli si nové informácie z nášho zboru. Potom sme sa porozprávali o dojmoch z rodičovského združenia, prešli si program oddielu, dohodli na rovnošate našich včielok a vĺčat a na záver sme riešili preukazy so známkami.

V skoro plnom počte: Biely Medveď, Majka, Beba, Jacho, Rytier a

E-kronikár Vrabec

Pridaj komentár