Oddielová rada 17.02.2019

Prítomní: Biely Medveď, Majka, Beba, Jacho, Vrabčo

Na úvod sme sa oboznámili priebehom zo zborovej rady, zhodnotili splnenie úloh z minulej oddielovej rady.Potom sme prichystali program na rodičovské združenie a dohodli sme si dalšie aktivity nášho oddielu. Na záver si pripomenuli potreby nášho oddielu a zhodli sme sa, že najviac nám chýba klubovňa a pozreli si návrhy na oddielový znak.

E-kronikár 1.oddielu Vrabec